برگ گاروم زنگی

درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف برگ گاروم زنگی : ...
    خواص درمانی برگ گاروم زنگی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف برگ گاروم زنگی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده برگ گاروم زنگی

برگ

نام علمی برگ گاروم زنگی

Terminalia Catappa Willd

نام رایج انگلیسی برگ گاروم زنگی

Malabre almond, Indian almond

نام های دیگر برگ گاروم زنگی

گارم زنگی – لوز هندی – بیدام – جنگلی بادام – بنگاله بادام

خانواده برگ گاروم زنگی

Combretaceae

نحوه مصرف درمانی برگ گاروم زنگی

- به عنوان ضد کرم، آب دم کرده ی آن را هر روز بخورید.
 - برای درمان مفاصل ورم کرده ی روماتیسمی، خشک آن را نرم بکوبید و روی مفاصل بپاشید و بمالید. 
- برای درمان جذام و کاهش درد پستان، شیرابه ی برگ های جوان و تازه را بگیرید و روغن مغز دانه ی آن را پخته و ضماد کنید. همچنین اگر آن را به صورت گرم روی قسمت های روماتیسمی و مواضع بی حس سایر اعضای بدن بمالید، شفابخش می باشد. 
- برای درمان بیماری های پوستی مانند جرب، خارش و غیره از شیره ی برگ جوان نوعی پماد تهیه می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص درمانی برگ گاروم زنگی

به عنوان ضد کرم و نیز برای کاهش درد پستان و درمان مفاصل ورم کرده ی روماتیسمی، جرب، خارش، جذام و مواضع بی حس سایر اعضای بدن استفاده می شود.
توضیحات تکمیلی
"درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ. مغز دانه، ماده روغنی دارد که پس از استخراج به حالت روان و دارای رنگ زرد روشن تا قهوه ای مایل به زرد است. میوه، مغز، دانه، برگ، پوست درخت و پوست ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این درخت بومی شبه جزیره ی مالایا در جنگل های ساحلی است و در مناطق حاره ی آسیا تا شمال استرالیا و پولی نزیا انتشار دارد. همچنین در اغلب مناطق گرم دنیا از جمله هند و جنوب شرقی ایران (هرمزگان، بوشهر، بلوچستان و بندر عباس) کاشته می شود. "