پوست گاروم زنگی

درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ.

ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف پوست گاروم زنگی : ...
    خواص درمانی پوست گاروم زنگی : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف پوست گاروم زنگی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی),خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده پوست گاروم زنگی

پوست تنه درخت

نام علمی پوست گاروم زنگی

Terminalia Catappa Willd

نام رایج انگلیسی پوست گاروم زنگی

Malabre almond, Indian almond

نام های دیگر پوست گاروم زنگی

گارم زنگی – لوز هندی – بیدام – جنگلی بادام – بنگاله بادام

خانواده پوست گاروم زنگی

Combretaceae

نحوه مصرف درمانی پوست گاروم زنگی

- به عنوان قابض و نیز برای درمان دیسانتری، تب های صفراوی، اسهال ساده و اسهال خونی، آب جوشانده ی آن را بنوشید.
 - پوست این درخت در استعمال خارجی برای درمان زخم و آبسه ها به کار می رود.

خواص درمانی پوست گاروم زنگی

- به عنوان قابض و نیز برای درمان دیسانتری، تب های صفراوی، اسهال ساده و اسهال خونی کاربرد دارد. همچنین در استعمال خارجی برای درمان زخم و آبسه ها به کار می رود.
توضیحات تکمیلی
"درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ. مغز دانه، ماده روغنی دارد که پس از استخراج به حالت روان و دارای رنگ زرد روشن تا قهوه ای مایل به زرد است. میوه، مغز، دانه، برگ، پوست درخت و پوست ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این درخت بومی شبه جزیره ی مالایا در جنگل های ساحلی است و در مناطق حاره ی آسیا تا شمال استرالیا و پولی نزیا انتشار دارد. همچنین در اغلب مناطق گرم دنیا از جمله هند و جنوب شرقی ایران (هرمزگان، بوشهر، بلوچستان و بندر عباس) کاشته می شود. "