گاروم زنگی - پوست ریشه

درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف گاروم زنگی - پوست ریشه :
    خواص درمانی گاروم زنگی - پوست ریشه : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف گاروم زنگی - پوست ریشه

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده گاروم زنگی - پوست ریشه

پوست ریشه

نام علمی گاروم زنگی - پوست ریشه

Terminalia Catappa Willd

نام رایج انگلیسی گاروم زنگی - پوست ریشه

Malabre almond ، Indian almond

نام های دیگر گاروم زنگی - پوست ریشه

(گارم زنگی - لوز هندی – بیدام – جنگلی بادام – بنگاله بادام)

خانواده گاروم زنگی - پوست ریشه

Combretaceae

نحوه مصرف درمانی گاروم زنگی - پوست ریشه

- برای درمان تب های صفراوی، اسهال ساده و اسهال خونی، آب جوشانده ی آن را بنوشید.

خواص درمانی گاروم زنگی - پوست ریشه

- برای درمان تب های صفراوی، اسهال ساده و اسهال خونی مصرف می شود.
توضیحات تکمیلی
"درختی است از خانواده ی Combretaceae، به ارتفاع حدود 25 متر، دارای شاخه های افقی، برگ های بیضی شکل و بزرگ که انتهای آن ها گرد و پشت آن ها پوشیده از تار است، گل های نر و ماده و میوه ی درشت، به شکل بادام با طعمی شیرین و کمی تلخ. مغز دانه، ماده روغنی دارد که پس از استخراج به حالت روان و دارای رنگ زرد روشن تا قهوه ای مایل به زرد است. میوه، مغز، دانه، برگ، پوست درخت و پوست ریشه اندام دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. این درخت بومی شبه جزیره ی مالایا در جنگل های ساحلی است و در مناطق حاره ی آسیا تا شمال استرالیا و پولی نزیا انتشار دارد. همچنین در اغلب مناطق گرم دنیا از جمله هند و جنوب شرقی ایران (هرمزگان، بوشهر، بلوچستان و بندر عباس) کاشته می شود. "