عصاره گل تاتوره علفی

گل گیاهی است از خانواده ی Solanaceae، به رنگ سفید و قیفی شکل که در اواخر بهار ظاهر می شوند
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف عصاره گل تاتوره علفی :
    هشدار عصاره گل تاتوره علفی : ...
    خواص درمانی عصاره گل تاتوره علفی :
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف عصاره گل تاتوره علفی

موضعی (پماد/ضماد/لوسیون/روغن مالی)

فصل برداشت عصاره گل تاتوره علفی

بهار,تابستان

محصول مورد استفاده عصاره گل تاتوره علفی

عصاره

نام علمی عصاره گل تاتوره علفی

Datura stramonium L., Datura tatula L. /Datura innoxia Mill.,Datura metel L.

نام رایج انگلیسی عصاره گل تاتوره علفی

Jimsonweed, Devil's snare, thornapple, devil’s weed, tolguacha, Jamestown weed, devil’s cucumber / inoxia, recurved thorn-apple, downy thorn-apple, lovache, moonflower, nacazcul, toloatzin, tolguache

نام های دیگر عصاره گل تاتوره علفی

تاتوله - نبات اهریمن - علف شیطان - طلانور - گوزماثل - جوزالماثل - جوز ماثم - جوز مانا - بقم

خانواده عصاره گل تاتوره علفی

Solanaceae, nightshades

هشدار عصاره گل تاتوره علفی

- این گیاه جزء گیاهان سمی و مخدر است و در مصرف آن بایستی احتیاط شود.
- حداکثر مصرف این گیاه در اشخاص بالغ، ۰/۲۵ گرم در یک دفعه و ۱ گرم در ۲۴ ساعت است.

نحوه مصرف درمانی عصاره گل تاتوره علفی

- برای رفع درد گوش، عصاره آن را در گوش بچکانید.

خواص درمانی عصاره گل تاتوره علفی

- برای رفع درد گوش کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Solanaceae، علفی، یک ساله، به ارتفاع ۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر، دارای برگ هایی لوزی شکل، ناصاف و پهن با حاشیه ای دندانه ای که در حالت خشک شده به رنگ سبز مایل به خاکستری اند، گل های سفید رنگ و قیفی شکل که در اواخر بهار ظاهر می شوند و میوه هایی تخم مرغی شکل که خارج آن ها خاردار است و داخلشان به چهار محفظه تقسیم می شود و حدود ۴۰۰ دانه در آن ها قرار دارد. برگ، دانه و سرشاخه های گل دار تاتوره بخش دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. روغن این گیاه خاصیت دارویی دارد. برداشت محصول از برگ ها از دو تا سه ماهگی و غالبا قبل از زمان گلدهی صورت می گیرد و این عمل ۴ مرتبه در سال امکان پذیر است. میوه تاتوره را باید هنگامی که در شرف باز شدن است، از گیاه چید و آن را در مجاورت هوای آزاد و با استفاده از گرمای خورشید خشک کرد. منشاء اصلی تاتوره هندوستان است و در ایران نیز در اکثر نواحی از جمله کرج، آذربایجان، ارومیه، مازندران، گیلان، بلوچستان، خراسان و کرمان یافت می شود.