برگ تربچه

برگ هاى گیاهی است از خانواده Brassicaceae، پهن با بريدگى ‏هاى بسيار نامنظم، ناصاف، زبر، به رنگ سبز خاكسترى و در بعضى ارقام بى‏ كرك و در برخى با كرك زبر. برگ ها در این گیاه ريشه‏ اى هستند يعنى مستقيما از يقه ريشه گياه خارج مى‏شوند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف برگ تربچه :
    خواص درمانی برگ تربچه : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف برگ تربچه

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

فصل برداشت برگ تربچه

تابستان,پاییز

محصول مورد استفاده برگ تربچه

برگ

نام علمی برگ تربچه

Raphanus sativus

نام رایج انگلیسی برگ تربچه

garden radish

خانواده برگ تربچه

 Cruciferae

نحوه مصرف درمانی برگ تربچه

- برای افزایش اشتها و درمان یبوست های بسیار سخت، آن را همراه با غذاهای روزانه بخورید.

خواص درمانی برگ تربچه

- برای افزایش اشتها و درمان یبوست های بسیار سخت کاربرد دارد.
توضیحات تکمیلی

ترب و تربچه گياهى است يك ساله به ارتفاع حداکثر ۶۰ سانتی متر، دارای برگ هاى پهن با بريدگى‏هاى بسيار نامنظم، ناصاف، زبر، به رنگ سبز خاكسترى و در بعضى ارقام بى‏ كرك و در برخى با كرك زبر. برگ ها ريشه ‏اى است يعنى مستقيما از يقه ريشه گياه خارج مى ‏شوند و گل هاى آن به رنگ سفيد، سفيد مايل به زرد و بنفش در انتهاى شاخه گل ‏دهنده ظاهر مى‏ شوند. بطور كلى دو قسم ترب اهلى يا فجل مزروع معمول است:

۱. تربچه يا ترب تابستانه: تربچه به رنگ هاى مختلف قرمز، قرمز و سفيد، قرمز كه در يك انتها سفيد است و زرد، با اشكال مدور و دراز وجود دارد. اين تربچه را در تمام فصول مى‏ توان كاشت البته به استثناى ماه هاى زمستان كه به علت سردى هوا در هواى آزاد كشت آن ميسر نيست. ارقام زودرس آن پس از يك ماه مى‏ رسد و قابل برداشت است.

۲. ترب سياه يا ترب زمستانه‏: ترب سياه يا ترب زمستان كه بين آن ها چند رقم ترب سياه دراز زمستان، ترب سياه گرد تابستان و ترب قرمز زمستان چينى در زراعت مورد توجه است. اين نوع ترب ريشه درشت زمستانه در اواسط تابستان كاشته مى ‏شود و محصول آن در پاييز برداشت مى ‏شود.