برگ خاکشیر

گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، به شکل درختچه ای کوچک، گسترده بر روی زمین، به ارتفاع حداکثر یک متر، پر شاخه، دارای ساقه های خاردار، برگ های پر کرک و دندانه دار، میوه های کرک دار، دانه های قرمز رنگ به اندازه ی ارزن و ریشه ای عمیق که تا رسیدن به آب رشد می کند.
ادامه مطلبآیکون

    طریقه مصرف برگ خاکشیر :
    خواص درمانی برگ خاکشیر : ...
مشخصات
توضیحات تکمیلی
مشخصات

طریقه مصرف برگ خاکشیر

خوراکی (جوشانده/دم کرده/نوشیدنی)

محصول مورد استفاده برگ خاکشیر

برگ

نام علمی برگ خاکشیر

Descurainia sophia (L.) Webb & Berth, Sisymbrium sophia L.

نام رایج انگلیسی برگ خاکشیر

flixweed, herb-Sophia, tansy mustard, Sophienkraut, Sophia Chirurgorum, khakshir

نام های دیگر برگ خاکشیر

خاکشی – خاکشور – خاکژی – شقرک – سرون – شلم – شلم بی – شفتره – شیوران

خانواده برگ خاکشیر

Brassicaceae, Cruciferae

نحوه مصرف درمانی برگ خاکشیر

- به عنوان قابض و همچنین برای رفع کمبود ویتامین C، آب دم کرده ی آن را بنوشید.

خواص درمانی برگ خاکشیر

- به عنوان قابض و همچنین برای رفع کمبود ویتامین C مورد استفاده قرار می گیرد.
توضیحات تکمیلی

گیاهی است از خانواده ی Cruciferae، علفی، یک یا دو ساله، به ارتفاع حدودا ۸۰ سانتی متر که به طور خودرو در صحراها، کنار جاده ها و اماکن غیر زراعی و نسبتا مرطوب می روید. این گیاه دارای ساقه ای منشعب، برگ های شانه ای با بریدگی های فراوان و گل های کوچک به رنگ زرد روشن می باشد. اندام دارویی این گیاه را دانه ها تشکیل می دهند که در میوه های خورجین شکل و باریک قرار دارند. این دانه ها کوچک و به رنگ زرد تیره یا قهوه ای روشن هستند. دانه های خاکشیر را پس از میوه دادن گیاه عموما در مرداد و شهریور ماه برداشت می کنند. خاکشیر در آسیا در چین (اغلب مناطق)، هندوستان (از کشمیر تا مومائون در ارتفاعات ۱۶۰۰ تا ۴۰۰۰ متری) و گونه هایی از آن نیز در پیشاور پاکستان دیده می شود. در ایران نیز در اغلب نواحی از جمله: نواحی شمالی (هراز و آمل)، نواحی غربی (تبریز، سنندج، اراک، کرمانشاه، همدان و شهرکرد)، نواحی جنوبی (کرمان، شیراز و خاش)، نواحی شرقی (کوه سفید) و نواحی مرکزی ( تهران، کرج، پلور، یزد و اصفهان) می روید.